Att vakna med huvudvärk & spända käkar

  • Publicerat
Sandin Tandakademi nummer 8/12

Vaknar du ofta med huvudvärk och spända käkar?

Detta kan bero på något som kallas bruxism, det innebär att du pressar eller gnisslar dina tänder. Om du misstänker att du har bruxism är det viktigt att få det undersökt av en tandläkare för att ta reda på orsak och rätt terapi för att förebygga större problem.
Bruxism Tandpressning illustration

Tandpressning

Tandpressning innebär att bita ihop hårt och hålla tänderna pressade mot varandra. Det kan leda till att du får ont och känner dig stel i käkarna, samt att du får svårigheter att gapa stort. Sammanbitningar på dagen kan nästan alltid kopplas till stress. I enstaka fall kan bruxism orsakas av sjukdomar, skador, läkemedel eller missbruk.

Har du svårigheter att gapa är det viktigt att du får besvären undersökta av en tandläkare. Käkledsproblem kan förebyggas med rörelseträning, men är generellt svårare att åtgärda i efterhand.

Bruxism Tandgnissling illustration

Tandgnissling

Tandgnissling uppstår när tänderna i över- och underkäken gnids mot varandra. Oftast sker det medans du sover och kan bero på sömnstörningar som ofta kan kopplas till stress.

Hos barn är tandgnissling ganska vanligt på grund av bettutvecklingen och nya tänder som växer fram. Det är väldigt sällan detta orsakar några problem, men om barnet har symtom som exempelvis huvudvärk eller smärta från tänderna är det bäst att få det undersökt av en tandläkare. För det mesta försvinner tandgnissling hos barn när de nya tänderna kommit fram.

Behandling

En bettskena kan lindra besvären av bruxism genom att den hjälper käkmusklerna att slappna av. Den skyddar även tänderna från att skadas och slitas mer. I kombination med en bettskena rekommenderas ofta rörelseträning för att skapa balans i käkmusklerna. I vissa fall kan även en bettjustering behövas, därför är det viktigt att få det undersökt av sin tandläkare.

Boka en tid till oss på Sandin Dentalklinik

HÖRBY
Slagtoftavägen 11

Tel. 0415-31 12 85

LUND
Tunavägen 39A
(H-delen på Sparta)
Tel. 046-12 22 61

Lista på vanliga symtom vid bruxism
Sandin Dentalklinik Logotyp