Tandproteser

Vi tar fram tandproteser av toppkvalitet i Malmö och Hörby.

Kvalitet och hållbarhet

Vi väljer de material som passar bäst just i ditt fall. Delar som ser naturliga ut i munnen av högsta kvalitet och hållbarhet.

Ett års garanti

Hos oss har du ett års garanti för tandproteser. Om den skulle gå sönder under garantiperioden, åtgärdar vi det kostnadsfritt.

Garantibevis

Du får ett garantibevis som visar hur länge garantin gäller, samt vilken tandläkare som är ansvarig för åtgärden.

Olika typer av tandproteser

Tandprotes är en terapi som används för att ersätta flertalet saknade eller dåliga tänder i munnen. En tandprotes är en avtagbar konstruktion som finns i olika varianter; helprotes, delprotes eller teleskopprotes.

Helprotes

Helproteser används när alla tänder i en käke behövs ersättas. Det innebär att du inte har några friska tänder kvar i den käke där helprotesen ska sitta. 

Fördelen med helprotes är att det ofta blir ett mycket bra estetiskt resultat eftersom att hela käken ersätts med samma material.

Nackdelen med helprotes är att den endast sitter fast med hjälp av sug och är därför inte lika stabil som andra proteser.

Delprotes

När det bara är en eller ett par tänder som behöver ersättas i käken är en delprotes ett bra alternativ. Protesen fästs mot dina kvarvarande tänder med fästen.

Fördelen med en delprotes är att det blir lättare att tugga och äta normalt jämfört med en helprotes som bara fäster med hjälp av sug. 

Nackdelen är att det ibland kan finnas synliga metallbyglar.

Teleskopprotes

En teleskopprotes har en väldigt bra förankring då den består av själva protesen men även av hättor som fästs på de tänder du behåller i bettet. De tänder som får en hätta på sig har en motsvarande hålighet i protesen. Detta gör att protesen glider på plats över de befintliga tänderna.

Fördelar med teleskopproteser är att resultatet oftast blir mycket stabilt. Protesen blir delvis tandbärande vilket underlättar belastning på tandköttet. Det finns inga synliga metallbyglar och blir därför även ett bra estetiskt resultat.

Hur går det till att få en protes?

Steg 1.

Tandläkaren kommer först att behöva titta på vilka tänder som ska ersättas och att resterande tänder är friska. Därför görs först en undersökning inklusive eventuell röntgen för att ta reda på vilken typ av protes som är mest lämplig i ditt fall.

Steg 2.

Om förutsättningarna är goda och tänderna är friska så gör tandläkaren ett avtryck på över- och underkäke för att kunna planera protesen. Avtrycket skickas till tandteknikern för framställning av en individuell provskena.

Steg 3.

När provskenan kommit till kliniken får du en ny tid då vi gör ett avtryck. Det är för att mäta den naturliga positionen på underkäken i förhållande till överkäken när tänderna bits ihop. Avtrycket skickas tillbaka till labbet tillsammans med ett fotografi av dina tänder för att protesens tandfärg ska passa till din.

Steg 4.

Tandteknikern framställer protesens bas som sätts samman med en tanduppsättning i vax som visar vilken position, färg och form protesen kommer att ha när den är klar.

Patienten får prova vax-protesen och känna efter om det känns bra eller om några justeringar behöver göras. Dessa justeringar görs av tandläkaren på plats. När patienten är nöjd, skickas den tillbaka till labbet för färdigställning av protesen.

Steg 5.

När den definitiva protesen är klar får patienten prova den och känna efter att allt passar som det ska. 

När protesen är ny kan det ta ett tag att vänja sig.

Steg 6.

Vi bokar in 1-2 kontrolltider efter behov, för att kontrollera att allt känns bra när du biter ihop, och att inget skaver eller gör ont när protesen används. När allt känns bra så är behandlingen klar.

Vanliga frågor

Proteser brukar kosta minst 17 400 kronor hos oss. Kostnaden beror på hur många tänder det är som ska ersättas med protesen och vilken typ av protes det gäller.

Du kommer först att få godkänna ett kostnadsförslag innan vi sätter igång. 

När protesen är ny finns en viss vänjningstid då det kan skava på tandköttet. Efter tandprotesen är klar kan den behövas justeras igen så att den passar ordentligt utan skav. Därför bokar vi in 1-2 kontrolltider efter du fått din protes.

I de flesta fall, Ja. Del- och helproteser kan oftast användas direkt. Men det finns en del läkningstid efter en tand tagits ut. Det kan innebära att protesen passar under tiden det är svullet men när svullnaden lagt sig och har läkt ordentligt, behöver man komma tillbaka och få den justerad av tandläkaren igen.

Om du trivs med din protes så behöver du inte göra några ändringar. Vissa upplever att det är svårt att prata, tugga eller att matrester fastnar under protesen. Oftast höjs livskvaliteten av att byta från en avtagbar tandersättning till en fast.

Om du vill gå över till en helt faststittande konstruktion, då kan vi sätta fler implantat som ersätter de nödvändiga stödtänderna för en sådan lösning: Vi bygger en tandbrygga som fästs på implantaten. Då krävs minst 4 implantat i underkäken och minst 6 implantat i överkäken.

Men du kan också ha kvar din protes och sätta implantat för att stabilisera protesen bättre. Genom att sätta implantat kan protesen bättre förankras i munnen. Då anpassar tandläkaren protesen du redan har, så att den sitter mer stabilt ovanpå implantaten. Det kan öka tuggförmågan och kännas säkrare och på så sätt släpper protesen inte lika lätt när man äter eller pratar.

Vi tar foto av dina befintliga tänder i munnen och jämför färgen med färgprover som skickas till labbet för framställning. På så sätt kan de ta fram en protes med samma färgnyans som dina egna tänder.

Helproteser kan ge ett mycket bra estetiskt resultat eftersom att den även täcker tandköttet, som kan vara svårare att matcha i färg än tandfärgen.

Egentligen rekommenderar vi i första hand fasta tandersättningsterapier eftersom de känns mer som riktiga tänder. Men vilken terapi som är bäst för dig, beror på vilka förutsättningar du har i munnen. 

Du är välkommen att prata med oss, så tar vi reda på vilken terapi som är bäst just i ditt fall.

Proteser rekommenderas i regel:

  • För de som har någon sjukdom som gör att de måste undvika större operationer.

  • När en del tänder finns kvar kan också en del- eller teleskopprotes vara det bästa alternativet.

  • Om en person är senil kan en protes vara en bra terapi eftersom det är lättare för anhöriga att rengöra den när den är avtagbar.

 

Har du allergier som metall / akryl är det inte bra eftersom att protesen består av dessa material. 

Om du har dåliga förutsättningar, dvs. att ditt käkben har dragit sig tillbaka väldigt kraftigt. Då är det svårt att sätta en protes och få en bra passform.

Tala om för oss vilka eventuella mediciner du tar och allergier du har, så kan vi hitta den tandersättningsterapi som passar bäst i ditt fall.

Tar du bort en tand blir det större belastning på alla andra tänderna i munnen. Att ersätta tänder ger en jämn och naturlig avlastning i bettet vilket gör att prognosen av resterande tänder blir bättre. Ju fler tänder som saknas i bettet, desto mer kompression blir det i käkleden. Detta kan leda till kroniska käkledsproblem, vilket oftast är mycket svårare att åtgärda än att ersätta tänder.

Många upplever att livskvaliteten ökar av att ersätta tänder. Det kan handla om att inte skämmas över att man saknar tänder, att känna sig mer social och att kunna både skratta och tugga bättre. Detta är mycket viktigare än man kan tro, vi har sett oerhört positiva psykologiska effekter av detta, utöver vårt medicinska perspektiv.

Rengöring av proteser är väldigt enkelt eftersom att det görs utanför munnen. Du tar ut protesen och borstar den utanför munnen med diskmedel och vatten och en lite grövre borste (medium till hård tandborste). Det blir för det mesta ett mycket bra rengöringsresultat. Protesen ska rengöras två gånger om dagen, precis som vanliga tänder.

Om protesen börjar få beläggningar eller fläckar som inte går bort genom vanlig rengöring kan du komma till din tandläkare som gör en professionell rengöring av protesen, eller skickar den vidare till tandteknikern.

Det är bra om tandköttet får en paus från protesen ibland. När protesen inte används ska den rengöras och läggas i kallt vatten under tiden. Det kan med fördel göras under natten.

Kom som vanligt på regelbundna tandläkarbesök för att se till att protesen är i gott skick och passar som den ska. Om protesen sitter löst kan den orsaka irritation och inflammation i tandköttet som kan göra det svårare att prata och tugga.

Ja, du kan sova med din tandprotes, men rengör den innan du går och lägger dig. Ibland kan det dock vara bra att låta tandköttet under protesen vila, då kan du lägga den i ett glas kallt vatten under tiden, efter du rengjort den.

En protes behöver stabiliseras antingen genom ett stöd på gommen för proteser i överkäken, eller en slags båge i underkäken som sitter under tungan vid framtänderna. Dessa saker kan till en början medföra läspning, men med tiden lär man sig oftast att bli av med det. 

Om du har väldigt svårt att vänja dig på egen hand, kan vi remittera till en logoped som kan hjälpa dig.

Vill du boka en tid?

På Sandin Dentalklinik erbjuder vi individuellt anpassad tandvård av allra högsta kvalitet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med klientens upplevelse och välmående i fokus. 

Du kan boka en tid online eller ringa oss.