Undersökning

Vi rekommenderar att komma en gång per år på undersökning för kontroll och uppföljning av munhälsan.

Uppföljning av munhälsa

Vi gör en klinisk undersökning av hela din munhåla, tar röntgen om det behövs, samt rengör och fluorbehandlar dina tänder.

Kallelsesystem

Vi kallar våra patienter när det är dags för det årliga besöket, så att ingen ska missa sina regelbundna, förebyggande åtgärder.

Samma tandläkare

Hos oss får du träffa samma tandläkare varje gång, om så önskas.

Hur går en undersökning till?

Tandläkarundersökning illustration

STEG 1.

Först är det viktigt att vi får reda på din allmänna hälsa och om du eventuellt tar någon medicin som skulle kunna påverka din munhälsa eller behandling. 

STEG 2.

Undersökningen börjar med att vi tittar igenom munnen och registrerar hur det ser ut. Vid behov tas olika röntgenbilder för att kunna säkerställa diagnoser. 

STEG 3.

Därefter tar vi bort tandsten, polerar upp tänderna och ger munhygieninstruktioner samt applicerar flourlack.

Utifrån individens specifika fall medvetandegör vi vad som är bra att veta, och ger instruktioner för hur patienten ska sköta munnen.

STEG 4.

Efter diagnos informerar och förklarar vi hur vi kan åtgärda detta och sedan ges kostnadsförslag och terapiförslag. Slutligen bokas en ny tid för eventuell åtgärd.

Vanliga frågor

En tandläkarundersökning kan kosta mellan 850-1500 kronor inklusive rengöring av tänderna.

Det brukar finnas tid inom 2-4 veckor beroende på speciella önskemål av tidpunkt.

Behöver du en tid?

På Sandin Dentalklinik erbjuder vi individuellt anpassad tandvård av allra högsta kvalitet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med klientens upplevelse och välmående i fokus. 

Du kan boka en tid online eller ringa oss.