Priser

Vi erbjuder prisvärd individanpassad tandvård av allra högsta kvalitet.

Vad kostar tandvård?

En tandvårdsbehandling består av flera åtgärder som oftast börjar med en bas- eller akut undersökning. Din slutliga kostnad påverkas av omfattningen på de åtgärder som ingår i behandlingen.

Din kostnad kan även påverkas av hur mycket du har tillgodo av det Allmänna Tandvårdsbidraget (ATB), samt ett högkostnadsskydd som innebär att i de fall då kostnaden för dina tandvårdsbehandlingar överskrider ett bestämt belopp så betalar staten en stor del av kostnaden för behandlingen.

Vi tittar först på hur det ser ut och går igenom vilka olika alternativ vi har. Du får ta ställning till vilka åtgärder som ska utföras samt kostnadsförslag för den bestämda behandlingen.

Allmänt Tandvårdsbidrag (ATB)

Den 1:a juli varje år utdelas försäkringskassans allmänna tandvårdsbidrag, ATB. Detta bidrag kan dras av från din behandlingskostnad vid tandläkarbesök. Bidraget är antingen 300 eller 600 kronor per år, beroende på vilken åldersgrupp du tillhör.

Åldersgrupper - ATB

24-29 år – 600 kronor per år 
30-64 år – 300 kronor per år
65+ år – 600 kronor per år

Kortbetalning eller Swish

Direktbetalning

Efter varje tandläkarbesök eller tandhygienistbesök har du möjlighet att betala avgiften direkt, antingen med bankkort eller swish.

Delbetalning via PayZmart

Delbetalning

Vi erbjuder delbetalning via PayZmart. Om du väljer att delbetala, skickas fakturan till dig via E-post efter tandläkarbesöket . Då kan du i lugn och ro bestämma om du vill betala fakturan inom 14 dagar eller delbetala upp till 24 månader.

Behöver du en tid?

På Sandin Dentalklinik erbjuder vi individuellt anpassad tandvård av allra högsta kvalitet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med klientens upplevelse och välmående i fokus. 

Du kan boka en tid online eller ringa oss.