Priser

På Sandin Dentalklinik erbjuder vi prisvärd individanpassad tandvård av allra högsta kvalitet.

Vad kostar tandvård?

En tandvårdsbehandling består av flera åtgärder som oftast börjar med en bas- eller akut undersökning. Din slutliga kostnad påverkas av omfattningen på de åtgärder som ingår i din behandling.

Om du är försäkrad i Sverige kan din kostnad också påverkas av det statliga tandvårdsstödet som är till för att ge ekonomiskt stöd till patienter, samt att skydda emot höga kostnader inom tandvården. Klicka här för att läsa mer om Försäkringskassans statliga tandvårdsstöd.

Vi tittar på hur det ser ut i ditt fall och går igenom vilka olika alternativ du har. Du får både ta ställning till vilka åtgärder som ska utföras samt kostnadsförslaget för din behandling.

Logo Sandin Dentalklinik

Allmänt Tandvårdsbidrag (ATB)

Den 1:a juli varje år ger staten alla som är försäkrade i Sverige ett tandvårdsbidrag på 300 kronor eller 600 kronor beroende på vilken åldersgrupp du tillhör. Bidraget sparas i max två år. Det är en god idé att komma regelbundet till sin tandläkare för att utnyttja bidraget och ta hand om sina munhälsa.

Åldersgrupper - ATB

24-29 år – 600 kronor per år 
30-64 år – 300 kronor per år
65+ år – 600 kronor per år

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet finns som ett ekonomiskt stöd för att skydda mot höga kostnader inom tandvården. Beroende på om ditt tandvårdsbehov under en behandlingsperiod överskrider 3 000 eller 15 000 kronor, betalar Försäkringskassan 50% eller 85% av referenspriset på din behandling.

Varje behandlingsperiod varar i max 12 månader från din första tandvårdsbehandling. När din behandlingsperiod tagit slut, nollställs du i systemet igen. Behöver du flera omfattande behandlingar, kan det vara lönsamt att de inträffar under samma behandlingsperiod. 

På Sandin Dentalklinik planerar vi din behandling med dig, så att du ska kunna utnyttja din tandvårdsersättning på bästa möjliga sätt.

Det som styr hur mycket ersättning du får i stöd genom högkostnadsskyddet är referenspriset. Det är ett fast pris som bestäms av staten för olika tandvårdsåtgärder.  Alla kliniker har möjlighet att själva prissätta sina behandlingar. Om du väljer en behandling vars pris överskrider referenspriset får du betala mellanskillnaden själv.

≤ 3 000

Du betalar själv alla tandvårdskostnader som under en behandlingsperiod sammanlagt är 3 000 kronor enligt statens referenspriser.

> 3 000

Staten betalar 50% av referenspriset för tandvård vars sammanlagda referenspris överskrider 3 000 kronor under en behandlingsperiod.

> 15 000

Staten betalar 85% av referenspriset för tandvård vars sammanlagda referenspris överskrider 15 000 kronor under en behandlingsperiod.

Kortbetalning eller Swish

Direktbetalning

Efter varje tandläkarbesök eller tandhygienistbesök har du möjlighet att betala avgiften direkt, antingen med bankkort eller swish.

Prislista

Prislista

Här kan du öppna vår prislista för olika tandvårdsbehandlingar i relation till referenspriset fr.o.m 15 december 2022.

Glad smiley med tandborste som mun

Behöver du en tid?

På Sandin Dentalklinik erbjuder vi individuellt anpassad tandvård av allra högsta kvalitet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med klientens upplevelse och välmående i fokus. 

Du kan boka en tid online eller ringa oss.